Tölby Hembygdsförening r.f.

Bild: Tölby Hembygdsförening r.f.

Föreningsinfo
Nissustået 6, 65460 Tölby
Telefon: 050-5449396
E-post: tolby.hf( at )gmail.com
www.tolbyhf.sou.fi
Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 5:e ring

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Barnverksamhet, Byaverksamhet, Hembygdsverksamhet, Marknader & loppis, Motion & idrott, Tävlingsverksamhet, Ungdomsverksamhet
Övrig verksamhet: Pensionärsträffar, mamma-barnträffar
Inventarier: Dansgolv, Grill, Gräsklippare, Köksutrustning, Ljudanläggning, Musikanläggning, Scen, Servis, Storköksutrustning, Videokanon

Kontaktperson
Erica Kulla
Telefon: 050-5449396
E-post: erica.kulla( at )outlook.com

Om Tölby hembygdsförening

 

Historia

Planer på en nykterhets- och ungdomsförening gemensam för Tölby och Vikby väcktes år 1909 på initiativ av lärare Emil Sjöberg 
1 maj 1910 bildades Ungdoms- och nykterhetsföreningen Framtid. Medlemsantalet det första året var 37 inskrivna medlemmar.
År 1912 tillsattes en kommitté med uppgift att finna en tomt för ett samlingshus. Resultatet blev ändå att det byggdes en lokal i varje by. Föreningen Framtid förblev dock gemensam för båda byarna.
I Tölby byggdes lokalen 1914 på byns mark invid dåvarande småskolan på Kanabacken, Nissustået 6. Ett dansgolv fanns där men det revs.
1920 ombildades föreningen till Tölby ungdomsförening och anslöts till SÖU. Året innan hade samarbetet med Vikby upphört. Den nybildade föreningen förde likväl en tynande tillvaro, arbetet låg ofta nere.
1928 fick föreningen nya stadgar och nytt namn, Tölby hembygdsförening. En livligare period startade. Samma år byggdes även tambur och omklädningsrum.
Tomten förstorades 1946 genom inköp av granntomten norr om lokalen.
Föreningens handskrivna tidning Gnistan utgavs ännu år 1964. Den utkom säledes i över 50 år.
1986 förnyades el-systemet och el-radiatorer installerades.
Tillbyggnaden med kök, toaletter och förråd tillkom åren 1994-96. En storsatsning som lyckades tack vare bidrag från samhället och mycket frivilligarbete.
Föreningens 100 års jubileum firades år 2010.
 
Mer information om föreningen i gångna tider finns att läsa i Bjarne Smeds historik "Från skolstuga till samlingshus".
Några få exemplar av boken finns ännu till salu. Kontakta styrelsen om intresse finns. 
 

Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet: Barnverksamhet, Byaverksamhet, Ungdomsverksamhet
Tillhörighet Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 5:e ring

 

Lokalen

Lokalen byggdes 1914.

 

Tölby